Образователен портал за електроника

Добре дошли на всички в българския образователен портал за електроника. Тук ще намерите информация и разяснения, които ще ви помогнат във всички предмети в сферата на електрониката - градивни елемнти, цифрова схемотехника, аналогова схемотехника, проектиране на електронни схеми и още много други. Съдържанието е представено с интерактивни анимации, с цел да бъде максимално лесно за разбиране.

Електроника

Alternative content

Get Adobe Flash player

Електрониката е приложна наука, която създава и изучава електрически компоненти, основани на протичането на електрони или други заредени частици и на контрола на породените от това процеси, както например това става във вакумните, йонните и полупроводникови елементи и устройства. Изучаването на фундаменталните физически процеси е предмет и дял от физиката, докато проектирането на конкретни електронни схеми в зависимост от областта им на приложение са предмет на електронното инженерство, електротехниката и изчислителната техника. Целта на електрониката е да създава практически приложими уреди. Различават се следните исторически поколения уреди, като размерите на отделните им компоненти и консумацията на ток прогресивно намаляват:

  • уреди, изградени на базата на релета
  • уреди, изградени на базата на електронни лампи
  • уреди, изградени на базата на дискретни полупроводници
  • уреди, изградени на базата на полупроводникови интегрални схеми (микроелектроника)
  • уреди, изградени на базата на устройства с размери от порядъка на нанометри (наноелектроника).

Електронни устройства и компоненти

Електронен компонент е всеки физически обект в електронна система, чието предназначение е да влияе на електроните или техните полета по желания начин, съвместим с функцията на електронната система. В повечето случаи елементите са свързани електромеханично чрез запояване върху печатна платка, за да се създаде електронна верига с определена функция (например усилвател, радио приемник, или генератор). Компонентите може да са самостоятелно или в по-сложни групи като например интегралните схеми.
В зависимост от това дали обработват аналогови или цифрови сигнали, електронните вериги и съответно уредите, изградени от тях, се разделят на аналогови и цифрови.