Общи сведения

Електронно устройство, което преобразува аналоговия сигнал в цифров.

Блокова схема на система с аналогов вход и аналогов изход


acp

Предназначение на АЦП

Alternative content

Get Adobe Flash player

Преобразува аналоговия сигнал в цифров в определен код

Таблица на истинност на АЦП

Uвх x3 x2 x1 x0
0 0 0 0 0
0.2 0 0 0 1
0.4 0 0 1 0
0.6 0 0 1 1
0.8 0 1 0 0
1 0 1 0 1
1.2 0 1 1 0
1.4 0 1 1 1
1.6 1 0 0 0
1.8 1 0 0 1
2 1 0 1 0
2.2 1 0 1 1
2.4 1 1 0 0
2.6 1 1 0 1
2.8 1 1 1 0
3 1 1 1 1

Основни параметри

  • време на преобразуване
  • брой на разрядите
  • входно напрежение
  • захранващо напревение
  • консумирана мощност