Усилвател

Усилвателя е електронно устройство, което осигурява усилване на мощноста на входния сигнал за сметка на енергията на захранващия източник.Популярно, терминът усилвател се отнася за електронен усилвател, често в звукови (аудио) приложения. На практика, усилването става чрез регулиране на мощността от захранващ източник, следвайки формата на входния сигнал, но с по-голяма амплитуда.

Alternative content

Get Adobe Flash player

Видове усилватели

Най често използваните признаци, по които могат да се класифицират усилвателите са :

Вид на сигнала за усилвани

 • усилвател на аналогови сигнали
 • усилвател на импулсни сигнали

Честота на сигнала

 • постояннотокови
 • нискочестотни
 • лентови
 • високочестотни

Амплитуда на входовия сигнал

 • предусилватели
 • крайни усилватели

Брой на стъпалата

 • едностъпални
 • многостъпални

Връзка между отделни стъпала

 • усилватели с капацитивна връзка / RC усилватели /
 • усилватели с индуктивна връзка
 • усилватели с директна връзка / галванична връзка/

Усилвана величина

 • усилвател на ток
 • усилвател на напрежение
 • усилвател на мощност

Основни технически параметри и характеристика

 • коефициент на усилване - отношението на големината на дадена величина на входа към нейната големина на изхода
  KI =  20lg Iизх
  Iвх
  KU =  20lg Uизх
  Uвх
  KP =  20lg Pизх
  Pвх
 • амплитудна характеристика - показва по какъв начин усилвателя усилва сигналите с различна амплитуда
 • амплитудно честотна характеристика - показва по какъв начин усилвателя усилва сигнала с различна честота
 • честотна лента - честотите за който коефициентът на усилване намалява до 30 процента или 3dB спрямо максималното усилване
 • входно съпротивление - товара за генератора
  Rвх =  20lg Uвх
  Iвх
 • честотни изкривявания - изменение на изходното напрежение при промяна на входното напрежение Uизх = f( Uвх )
 • нелинейни изкривявания - изменение на формата на усиления изходен сигнал спрямо входния сигнал
  Kнли =  U21 + U22 .....
  U21