Броячи

Броячите са последователни схеми (автомати на Мур), предназначени да регистрират по определен закон постъпилите на входа им импулси. Основни градивни елементи са тригерите с броячен вход, като се използува свойството им, че всеки постъпил входен импулс променя състоянието им и се запомня до момента на следващия импулс.

В зависимост от закона на броене се различават следните видове броячи:

  • събиращи - при които всеки входен импулс увеличава съдържанието им с еденица
  • изваждащи - при които всеки входен импулс намалява съдържанието им с една еденица
  • реверсивни - при които всеки входен импулс изменя състоянието на брояча с еденица в права посока (събиране) или в обратна посока (изваждане)