Често задавани въпроси


Какви транзистори се използват в нискочестотните генератори?

Използват се нискочестотни транзистори, който да поддържат основните харатеристики на устройството.

Защо в генератора се използва 100% положителна обратна връзка?

За да се поктият загубите, поради ефективните загуби на елементите в схемата.

Кой логически елемент реализира логическата функция конюнкция?

Логическа конюнкция се извършва от логическия елемент И.

Кой логически елемент реализира логическата функция дизюнкция?

Логическа конюнкция се извършва от логическия елемент ИЛИ.

Кой логически елемент реализира логическата функция равнозначност?

Логическа конюнкция се извършва от логическия елемент изключващп ИЛИ-НЕ