Делители на честота

Делителят е цифрово устройство, което при подаване на входа му на периодична поредица от импулси, формира на изхода си подобна последователност, но имаща честота на повтаряне на импулсите няколко пъти по-малка отколкото тази на входа.По-голямата част от делителите се изграждат от двоични броячи.Особеността на делителя се състои в това, че той има само един изход.Коефициентът на делене Кдел може да бъде постоянен или променлив, т.е. програмируем.Делителите с променлив коефициент на делене могат да бъдат изградени по различни схемотехнически варианти, например с предварително установяване на изходното състояние, от което се започва броенето, докато броячът не се напълни, или с установяване на зададено междинно състояние , до което се води броенето, започвайки от нула, а след това резултатът се отхвърля и започва новият цикъл на броене.

delitel na chestota