Оптрони


optron

Оптроните са електронни прибори, които превръщат оптическия лъч на светодиод в електрически сигнал. Най - често срещания модел е отражателния оптрон, при който излъчващият светодиод и приемащият фототранзистор са разположени паралелно един до друг. Когато отразеният от светъл предмет лъч на светодиода попадне на базата на приемащия фототранзистор, същият се насища и става проводящ. Естествено сигналът от приемащия фототранзистор трябва да се усили преди да се подаде на системата за управление или автоматизация.