Изглаждащи филтри

Намаляването на пулсациите на изправеното напрежение означава да се премахнат (филтрират) променливите съставки и към следващото стъпало да се подаде постоянно напрежение.

Изглаждащия филтър е нискочестотен и може да се избере от следните видове:

  • активен или пасивен
  • Г образен, Т образен, П образен
  • LC - бобина и кондензатор, RC - резистор и кондензатор, C - кондензатор, L - дросел

Видът на използвания фитър зависи от стойността на кефициента на изглаждане или приложението на захранващия блок. Коефициентът на изглаждане (Кизгл) се определя чрез коефициентите на пулсации на входа и изхода на филтъра. Големият коефициент на изглаждане се постига при Т и П образните активни LC филтри, който са обемисти, сложни по схема и се използват при електронни схеми от по - висок клас на точност. На простите изглаждащи филтри се разлизират с дросел, включен между изправителя и следващото стъпало или кондензатор, включен паралелно на изхода на изправителя и входа на следващото стъпало.


filtri

Съпротивлението на кондензатора е често зависима величина / формула /. На входа на филтъра се поддава напрежение и кондензаторът се зарежда до напрежение / формула/, като времето за зареждане зависи от капацитета му и подаденото напрежение. Изключването или намаляването на напрежението води до разреждане на кондензатора през товара. Колко бързо да намалява напрежението на кондензатора зависи от товара и отново от капацитета му. Следователно правилното определяне на капацитета на кондензатора е основен момент от реализирането на изглаждащия филтър.