Генератори

Генераторите са електронни устройства, които се използват за получаване на незатихващи сигнали, за сметка на енергията на захранващия източник.

Блокова схемаgenerator
 • УЕ - усилвателен елемент
 • ИС - избирателна система
 • ПОВ - положителна обратна връзка
 • ЗИ - захранващ източник

Видове генератори

Според усилвателния елемент

 • транзисторни
 • в интегрално изпълнение
 • ламповис

Според избирателната система

 • LC
 • RC
 • кварцив резонатор

Според честотата, на която работи

 • нискочестотни
 • високочестотни
 • свръх високо честотни

Основни параметри

 • амплитуда на генерираните трептения - Um
 • честота на генерираните трептения - f0
 • стабилност на генерираната честота
 • Стабилност на амплитудата

Пример за работа на генератор


Alternative content

Get Adobe Flash player