Логически елемент ИЛИ


ili

Логически елемент, на изхода на който сигналът е равен на логическа единица, когато поне на един от входовете има логическа единица, се нарича логически елемент ИЛИ(OR). Той се използва за извършване на логиеската операцич събиране (дизюнкция).

Няматe инсталиран Flash Player

Get Adobe Flash player

X1 X2 Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1Логически елемент ИЛИ-НЕ


ili ne

Логиески елемент, на изхода на който сигнала е равен на логическа нула тогава, когато на някой от входовете му има подадена логиеска единица, се нарича логически елемент ИЛИ–НЕ. Той може да се получи като към изхода на логиеския елемент ИЛИ се свърже инвертор.

Няматe инсталиран Flash Player

Get Adobe Flash player

X1 X2 Y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0Логически елемент Изключващо ИЛИ


izkliu4vashto ili

За реализирането на тази функция е направен специален логически елемент наречен изключващо ИЛИ. Този вид схеми се използва при проверяване на дълги поредици от 0 и 1. На единия вход се подава едната поредица, а на другия другата. При еднакви сигнали и на двата входа на изхода излиза логиеска 0, а при различни сигнали на входовете, на изхода излиза логиеска 1. По този начин се намира разликата между двата сигнала. Осъществява се контрол, на две поредици от 0 и 1. При две различни нива на входа, на изхода се получава единица (високо ниво).