Токоизправители

Токоизправителя преобразува променливотоковия сигнал в постоянно токов

Блокова схема


Alternative content

Get Adobe Flash player

 • Tp - трансформатор (преобразува променливото напрежение, в променливо с подходяща стойност)
 • В - вентилна група (преобразува променливото напрежение, в еднополярно пулсиращо)
 • Иф - изглаждащ филтър (намалява пулсациите на напрежението след винтилната друпа)
 • Ст - стабилизатор (поддържа постоянната стабилност на изходното постоянно напрежение)

Видове

 • според броя на фазите - еднофазни и многофазни
 • според тактовите импулси след винтилната група - еднополупериодни и двуполупериодни
 • според начина на свързване на винтилната група -

Основни параметри

 • средно изправено напрежение - Uo
 • средно изправен ток - Io
 • вътрешно съпротивление - Ri
 • коефициент на пулсациите - Кп