Еднополупериоден еднофазен токоизправител

Схема

ednopoluperioden

Принцип на действие

Изправителния диод D е включен последователно на товара Rт във вторичната намотка на трансформатора. Напрежение върху товара има когато диодър е отпушен , тоест на анода му е подадено положително напрежение спрямо катода. През другия полупериод на променливо напрежение, диодът остава запушен и напрежение върху товара няма.

Двуполупериоден токоизправител

Схема

dvupoluperioden

Принцип на действие

През всеки полупериод на променлово напрежение се отпушва диодът, получил положетелно напрежение на анода. Токът му протича през товара и създава върху него напрежение с еднаква полярност, независимо кой диод е отпушен.