Компаратори


komparator

Цифровите компаратори са устройства, който сравняват два два двоични израза. На изхода на схемата се установява сигнал с ниво, равно на логическата единица при равенство на подадените на входовете числа или логиеска нула при неравенсво на тези числа. Някои компаратори имат и допълнителни изводи, установяващи се в логическа еденица или логическа нула в зависимост от това, кое от числата е по - голямо при неравенство.

A B y A = B yA > B yA < B
0 0 1 0 0
0 1 0 0 1
1 0 0 1 0
1 1 1 0 0

Видове

Според броя на сравняваните изрази

  • едноразрядни
  • многоразрядни

Според броя на изходите

  • по равнозначност
  • по стойност

Няматe инсталиран Flash Player

Get Adobe Flash player