Логически елементи

Оснивният градивен блок на цифровата схема е логическият елемент. Той работи с двойчни числа и затова се нарича двойчен логически елемент (ЛЕ).

Логически елемент НЕ


ne

Ако на входа се подаде високо напрежение (логическа единица), то транзисорът ще се отпуши и ще влезе в режим на насищане. На изхода ще се появи ниско ниво (логическа нула) Ако на входа на схемата се подаде ниско ниво, то транзисторът ще се запуши и на изхода ще се появи високо ниво.

Няматe инсталиран Flash Player

Get Adobe Flash player

x y
1 0
0 1

Елекрическата схема на изхода на която винаги се появява противоположна логическа стойност на входната величина се нарича инвертор или логически елемент - НЕ (Not).


Логически елемент Да


da

Ако на входа на схемата се подаде високо ниво, то транзисторът ще се насити и целият пад на напрежението, ще падне върху RE и на изхода ще се появи високо ниво. При подаването на ниско ниво, транзисторът ще се запуши и на изхода ще се появи ниско ниво.

Няматe инсталиран Flash Player

Get Adobe Flash player

x y
1 1
0 0

Електронна схема, на изхода на която сигналът винаги повтаря стойността на хода, се нарича логиески повторител