Мултиплексори

multipleksor
demultipleksor
  • Mux - мултиплексор
  • DMX - демултиплексор

СИНТЕЗ НА МУЛТИПЛЕКСОРИ И ДЕМУЛТИПЛЕКСОРИ

Цифровият мултиплексор е комбинационна логическа схема, която превключва към единствения си изход сигнала на този от информационните си входове, чийто адрес на номера му е подаден на адресните входове.

Демултиплексорът прехвърля на един от изходите си, избран чрез адресни входове, сигнала, подаден на единсвения вход. И двете схеми имат n адресни входа, които определят броя на информационните входове на мултиплексора и на изходите на демултиплексора.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Мултиплексорите и демултиплексорите намират приложение в организацията на централния процесор на съвременните електронни машини. Той съдържа голям брой регистри,обмяната на сигнали мужду коит става чрез общи шини с мултиплексори и демултиплексори. Определен регистър се избира чрез адресните сигнали на мултиплексора и информациярта се прехвърля по информационната шина. Крайният резултат отново се връща в някои от регистрите, които се избират чрез адресните сигнали на демултиплексора.

В интегралните схеми, наречени памети, може да се съдържа мултиплексор за едновременно извеждане на битове на съхранената в тях информация. Мултиплексорите се използуват като комутатори при осъществяването на денамичната индикация. С мултиплексорите могат да се реализират произволни логически функчии, зададени в СДНГ, с което значително се опростява синтезит им.