Мултивибратори

Мултивибраторите са генератори на правоъгълни импулси с RC-връзка. Така се наричат още и генераторите с отрицателно съпротивление. За разлика от тригерите продължителността на генерираните импулси при мултивибраторите зависи от параметрите на схемата им. Мултивибраторите се делят на два големи класа - автогенераторни и чакащи. Автогенераторните мултивибратори започват спонтанно да генерират импулси с определена продължителност само при постъпване на пускащи импулси на входвете им. Някои от чакащите мултивибратори се задействат от къси (по-къси от генерираните), а други - от дълги (по-дълги от генерираните) импулси.

Alternative content

Get Adobe Flash player