ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ

Операционния усилвател (ОУ) е линеен маломощен усилвател изпълнен като интегрална схема с голям коефициент на усилване по напрежение. Структурната схема на ОУ се състои от следните основни стъпала:

Alternative content

Get Adobe Flash player

ВХОДНО СТЪПАЛО /1/

Има два входа - инвертиращ и неинвентиращ и осигурява:
 • голямо входно съпротивление
 • усилване на подадения сигнал
 • подтискане ( не усилване ) на случаен сигнал.

УСИЛВАТЕЛНО СТЪПАЛО/2/

Изпълнява се с транзистори, включени по схема ОЕ, като осигуряват усилване по напрежение.

ИЗХОДНО СТЪПАЛО /3/

Работи в клас АВ и е с транзистори, включени по схема ОС, като осигурява:
 • усилване по ток
 • малко изходно съпротивлени
 • добър КПД
 • ниско ниво на НЛИ
operacionen usilvatel

Коефициентът на усилване по напрежение на ОУ без външна ООВ е много голям, но стойността му не е постоянна.Когато се въведе външна ООВ, коефициентът на усилване има определена стойност и остава постоянен. Чрез външни елементи може да се осъществи необходимата честотна корекция и регулиране напрежението на несиметрия. Обикновено ОУ се захранва от симетричен токоизточник /Е1/=/-Е2/. Средната точка на постояннотоковия захранващ източник има нулев потенциал и спрямо нея се измерват потенциалите на всички останали точки. При несеметрично захранване на ОУ в интегралната схема се реализира допълнително стъпало за преместване на ниво.

Оснивни параметри на операционния усивател

 • номинално захранващо напрежение Есс(+Е1 и -Е1 или +Есс и -Есс)
 • номинален ток на консумация Icc
 • максимална консумирана мощност Рс(Рсс)
 • номинален коефициент на усилване А на самата интегрална схема без ООВ
 • входно диференциално съпротивление Ri(Rвх,Rвх.диф)
 • изходно съпротивление Rо(Rизх)
 • коефициент на подтискане на входните синфазни сигнали, който се означават с СМRR(СМR-фактор)
 • амплитудно-честотна характеристика и широчина на честотната лента
 • честота на единичното усилване