Аналогово цифров преобразувател с паралелно кодиране

acp s paralelno kodirane

К15 - К0 - Аналогови компаратори
Шифратора е приоритетен следователно той преобразува сигналана входа с най - високо ниво