Елементи в реална схема


На текущутата схема е реализирана схема от типа бягащи светлини. Тя включва две интегрални схеми - брояч и генератор на правоъгълни импулси. Когато генератора подаде импулс на брояча той сменя своето състояние и на следващия извод е подадена единица, което довежда до просветване на диодите. С потенциометъра се постига времезадаваща верига за реголигане на честотата на светене на диодите.

Посочете върху бутона за да видите елементите в показаната схема