Преобразуване на честота

Преобразуването на честотата е нелинеен процес, при който спектърът на сигнала се пренася в определен честотен обвхват, без да се променя съотношението между съставките в сигнала. Процесът преобразуване на честотата позволява да се подобрят избирателните свойства на електронни устройства, да се използват едни и същи усилвателни стъпала за различни по честота сигнали и да се намали опастноста от самовъзбуждане при обработката на електроческия сигнал. Използва се най - често в приемната и измервателната техника, автоматиката, контрола и управлението на различни неелектрически величини.

Структурна схема на преобразувател на честота:

preobrazuvatel