Принципни схеми на генератор

Триточкови схеми на генериране

Триточкова индуктивна


induktivna

Триточкова капацитивна


kapazitivna

RC генератори


Те се използват за много ниски честоти. Реализирането на LC генератор не е подходящо тъй като за да се получи бобина с голяма индуктивност е необходимо тя да има голям брой навивки, което означава че се получава с големи размери и активните загуби в нея също ще бъдат големи. Затова бобината е заменена с кондензатор

RC генератори с дефазиращи групи


rcgenerator