Аналогово цифров преобразувател тип брояч


acp broqchen tip
От честотата на тактовия генератор зависи от времето на преобразуване.
  • K - аналогов компаратор
  • ТГ - тактов генератор

Във изхода му се получава високо ниво, когато напрежението на неинвертиращия вход е по - голямо и ниско ниво при обратната ситуация