Тригери

Цифорви устройства който имат две устойчиви състояния и два инверсни изхода,във всяко едно от изходните състояния те могат да се намират неограничено дълго време.Изходното състояние на тригерите зависи от състоянието на информационните и управляващите входове.

triger

Видове

  • според таблицата на състоянията- RS, JK , T , D trigeri trigeri trigeri trigeri
  • според начина на превключване - асинхронни-имат само информационни входове; синхронни -имат и управляващи входове
  • според използваните елементи

Параметри

  • бързодействие - определя се от максималния брой превключвания, който тригера може да направи за една секунда
  • консумирана мощност
  • товароспособност