Автогенериращ мултивибратор с тригер на Шмит

Това е схема на автогенераторен мултивибратор с тригер на Шмит. При включване на захранващото напрежение Uc=0 и Uизх = U1 (Тригерът е с инверсен изход). Кондензаторът започва да се зарежда през R и при Uc=E1 тригерът превключва. След това кондензаторът започва да се разрежда през R и когато Uc=E2, тригерът отново се превключва. По нататък процесите се повтарят.

На тази фигура са показани времедиаграмите на напреженията в схемата. Съпротивлението R се избира в зависимост от употребения тригер (ТТЛ, MOS или CMOS) според съображенията, посочени при мултивибратора. Тригерът на Шмит може да бъде стандартен или да бъде изграден с интегрални елементи.

Тригер на Шмит с логически елементи

triger na shmit