Електрически сигнали

signal

Електрическите сигнали представляват изменение на тока, напрежението или друга величина с цел предаване на информация Сигналите се делят на няколко вида.Според предназначението си те биват - телевизионни, телефонни, радио сигнали и други. Според математическото си описание те биват периодични и непериодични.Параметри на сигнала

  • Амплитуда на сигнала A [v]
  • Продължителност на сигнала Тс [s]
  • Честота f [Hz]
  • Начална фаза [градоси]
  • Динамичен обвхват D
  • Обем на сигнала D