Дестабилизиращи фактори

Дестабилизиращи фактори са температурата, захранващо напрежение, влажност, запрашеност и други.

Еквивалента схема на пиезо керамичен филтер


piezo

Приципна схема


shema piezo

R1, R2, L и R3 определят работната точка на транзистора, чрез С1 базата на транзистора е занулена по променлив ток и транзистора работи по схема обща база. Честотата на генератора се определя от C1, C2 и Q.