Стабилизатори

Устройство което усигурява постоянна стойност в определени граници на тока или напрежението на входа на консуматора

Видове

  • според стабилизирана величина - на ток, на напрежение
  • според принципа на действие - параметрични и компенсационни

Параметричен стабилизатор

При тях регулуращия елемент въздейства върху величината, чиято стойност се поддържа


stabilizator
  • ЛЕ - линеен елемент
  • НЕ - нелинеен елемент

Компенсационен стабилизатор

Разликата получена от промяната въздейства върху реголиращия елемент, което предизвиква промени в режима на работа. Това продължава докато разликата стане 0.


kompensacionno
  • Ти - токоизправител
  • РЕ - регулиращ елемент
  • У - усилвател на разликата
  • СС - схема за сръвнение
  • ЕН - източник на еталонно напрежение
  • К - косуматор