Умножаване на честотата

Това е нелинеен процес,при който се получават трептения с цяло число пъти по висока честота от тази на подадения сигналИзползва се за честотните синтезатори и когато се стабилизира ниска честота а след умножението и се получава необходимата висока честота.


umnojavane

Нелинейният елемент преобразува(умножава) честотата на променливия сигнал.Най често това е транзистор,който работи в нелинейна част на волт-амперната характеристика.Избирателния елемент отделя получените сигнали амо този,чиято честота е необходима. Когато на входа на умножителя се подаде променлив сигнал на изхода се получава променлив сигнал с по висока честота и по малка амплитуда спрямо входния сигнал