Закона на Ом


Законът на Ом е физичен закон, определящ зависимостта между напрежението, тока и съпротивлението на проводника в електрическа верига. Наречен е в чест на неговия откривател Георг Ом. Същността на закона е проста: създаваният от напрежението ток е обратно пропорционален на съпротивлението, което той трябва да преодолява, и е право пропорционален на пораждащото го напрежение.

Закон на Ом за част от веригата

I =   U
R

Закон на Ом за цялата верига

I =   Ε
r + R

Alternative content

Get Adobe Flash player

Електрическа мощност


Мощността P (в ватове), получена в електрическа верига, през която протича ток I в резултата на приложено напрежение U, e:
P = U.I

Alternative content

Get Adobe Flash player


Като се използва законът на Ом може да се направят следните преобразужания на тази формула:
P =   U2
R
P = U2 R

Работа на електрическия ток


Произведението от мощността по времето, през което е била включена електрическата верига, се нарича работа на електрическия ток

A = P.t

Топлинно действие на тока


Количеството топлина (в джаули) което се отделя при преминаване на електрическия ток през проводника, се определя по закона на Джаул

Q = I2 R t

Закони на Кирхов


Кирхов е установил два важни закона, въз основа на които се изчисляват електрическите вериги. Първият се отнася до токовете в една разклонителна точка от веригата. Вторият закон на Киркоф се отнася до електродвижещите сили и спадове на напрежение в една затворена верига и представлява едно разширение обобщение на закона на Ом за цялата верига.

Първи закон


Сумата от токове, влизащи в една обща точка на електричвската верига, е равна на сумата от токове, излизащи от нея.
I = I1 + I2 + I3

Втори закон


Суматата от електродвижещото напрежение в една електрическа верига е равна на сумата от падовете на напрежения в нея.
IR1+ IR2 = U1+ U2